Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Pravidlá zaradenia

MsO SRZ Dubnica nad Váhom ako každý rok vyhlasuje súťaž o najväčší úlovok v našej organizácii.

 

1. Pravidlá:

- súťaže sa môžu zúčastniť všetci členovia SRZ ObO č.1 Dubnica nad Váhom so zaplateným členským príspevkom a platným rybárskym povolením na rybolov.

- úlovok a spôsob lovu musia spĺňať všetky podmienky (miera, doba hájenia, čas lovu…) podľa zákona  č.139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, Vyhlášky 185/2006 a miestneho rybárskeho poriadku

- ryba musí byť ulovená na revíroch MsO SRZ Dubnica nad Váhom

- súťaž trvá od 1. 1. do 31. 12. príslušného roku

- vyhodnotenie bude na členskej schôdzi v nasledujúcom roku

- príhlásením úlovku do súťaže, účastník súhlasí so zverejnením na stránkach SRZ Dubnica (ObO a MsO, rovnako ako na servery www.turbofish.sk

 

2. Kategórie:

- úlovok na vodách lososovitých

- úlovok na vodách kaprových

 

3. Zdokumentovanie úlovku:

- fotografia ulovenej ryby so šťastným lovcom tak, aby bolo vidno meradlo dĺžky (napr. meter, pásmo) na fotografii je potrebné uviesť:

- druh ryby

- dĺžku úlovku

- hmotnosť úlovku

- číslo a názov revíru

- dátum, hodina ulovenia ryby

- použitá nástraha

- mená minimálne dvoch svedkov (musia byť aktívny rybári)

- meno, priezvisko, adresa lovca

- Vyfotený úlovok musí spĺňať etické a estetické pravidlá (napr. bez krvy, bez známok týrania a pod.)

- Pre nedodržanie čo i len jedného pravidla súťaže (bod1), alebo zdokumentovania úlovku (bod2), bude úlovok so súťaže vyradený! Lovec môže stručne opísať priebeh lovu, zdolávanie ryby, ale stále platí, že musí dodržať horeuvedené podmienky.

 

4. Zberné miesta pre podanie prihlášok do súťaže:

- dokumentovaný úlovok možno podať elektronicky a to zaslaním na adresu info@turbofish.sk s uvedenými náležitosťami bodu 3.

- dokumentovaný úlovok možno poslať v papierovej forme, zalepený v poštovej obálke a to zaslaním na: MsO SRZ Dubnica nad Váhom, Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom

- dokumentovaný úlovok možno osobne priniesť v úradných hodinách do kancelárie MsO SRZ Dubnica nad Váhom na adresu: Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom

 

5. Hodnotenie úlovku:

- hodnotí sa dĺžka ryby 1cm = 1 bod

- v prípade zhody viacerých podaných úlovkov rozhoduje hmotnosť úlovku 1g = 1bod

- v prípade ďalšej zhody rozhoduje dátum doručenia úlovku

 

TOPlist